Art Clay Silver and Brass

 

Во оваа работилница учиме како да комбинираме два различни материјали: Art Clay Silver I Brass - Mesing.

Ви советувам стручен вовед со Инструктор во совладување на новите техники и вештини за Art ClaySilver и Brass - Mesinga, поради различните својства и техники на спојување на двата метала.

За работилницата не е потребно претходно искуство.

*Техники на работа со сребрена глина - Art Clay Silver:

  1. Формирање облик од сребрена глина
  2. Техника на формирање на облик од месинг и негово вградување во сребрена глина
  3. Сушење и различни методи на печење
  4. Професионално завршување на проектот
  5. Патинирање

*Материјал за изработка:

- 7 гр.Art Clay Silver
- Mesing
- Сулфур за патинирање

*Алатите се обезбедени за користење во работилницата. Свој комплет алати, можете да нарачате после завршување на работлиницата.

*Број на кандидати: 6.
*Времетраење на работилницата: 4 часа.
Нема дополнителни трошоци.
Цена:90 €

*Работилниците можат да се одржат и во Вашиот град.

Условот е да постојат 6 кандидати и да групата сама по себе обезбеди простор за работа.

*Групата, распоредот и местото за одржување на работилницата, се одредуваат во зависност од бројот на пријавените кандидати.

*Работилницата редовно се одржува во Скопје, Београд и Ниш.

Art Clay работилницата и сертифицираните курсеви ги води: Катерина Илиева.

designed by different.com.mk
Total Pageviews: